Dzisiaj jest środa, 22 września 2021 roku
Imieniny:

zaloguj ...

Zaloguj  zaloguj

Elektryk

Obrazek

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

MIELCAREK ELEKTRYK
POMIARY PDF Drukuj Email

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Pomiary parametrów instalacji elektrycznych
Mielcarek Elektryk przeprowadza pomiary parametrów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz w szkołach.

 

Klienci
- właściciele i zarządcy nieruchomości;

- zakłady produkcyjne;

- instytucje publiczne.

 

Wykonujemy

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- pomiary rezystancji izolacji;

- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej;

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych;

- pomiary natężenia oświetlenia;

- protokół z pomiarów.

 

Przyrządy 
Pomiary parametrów instalacji elektrycznych realizowane są przy pomocy urządzeń pomiarowych firmy SONEL.

 


Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości